Priser

Vores priser er fastsat i den overenskomst Danske Fysioterapeuter har indgået med Danske Regioner. Priserne i denne overenskomst reguleres to gange årligt, de aktuelle priser er fastsat pr. 1. oktober 2018, og kan ses i skemaet nedenfor:

Honorar Patientandel Sygesikringsandel
Første Konsultation kr. 450,64 kr. 273,54 kr. 177,10
Normal Behandling kr. 286,53 kr. 173,92 kr. 112,61
Kort Behandling kr. 191,03 kr. 115,96 kr. 75,07
Opfølgende Træningsterapi kr. 95,51 kr. 57,97 kr. 37,54
Holdtræning kr. 191,03 kr. 115,96 kr. 75,07
Udeblivelse kr. 160,00 kr. 160,00 kr. 0,00

Brande Fysioterapi - SMP Centret - Ole Bendixvej 3 - 7330 Brande - Tlf. 97 18 23 30