Priser

Vores priser er fastsat i den overenskomst Danske Fysioterapeuter har indgået med Danske Regioner. Priserne i denne overenskomst reguleres to gange årligt.

De aktuelle priser er fastsat pr. 1. april 2019, og kan ses i skemaet nedenfor:

Honorar Patientandel Sygesikringsandel
Første Konsultation kr. 449,56 kr. 272,88 kr. 176,68
Normal Behandling kr. 285,84 kr. 173,50 kr. 112,34
Kort Behandling kr. 190,57 kr. 115,68 kr. 74,89
Opfølgende Træningsterapi kr. 95,28 kr. 57,83 kr. 37,45
Holdtræning kr. 190,57 kr. 115,68 kr. 74,89
Udeblivelse kr. 285,84* kr. 285,84* kr. 0,00

*Dog maksimalt svarende til honoraret for den planlagte behandling.

Brande Fysioterapi - Herningvej 9 - 7330 Brande - Tlf. 97 18 23 30