Priser

Vores priser er fastsat i den overenskomst Danske Fysioterapeuter har indgået med Danske Regioner. Priserne i denne overenskomst reguleres to gange årligt.

De aktuelle priser er fastsat pr. 1. oktober 2020, og kan ses i skemaet nedenfor:

Fuldt honorar Tilskud Patientandel
Første konsultation kr. 484,31 kr. 190,33 kr. 293,98
Normal behandling kr. 307,95 kr. 121,02 kr. 186,93
Kort behandling kr. 205,30 kr. 80,68 kr. 124,62
Opfølgende træningsterapi kr. 102,66 kr. 40,35 kr. 62,31
Holdtræning pr. person kr. 205,30 kr. 80,68 kr. 124,62
Udeblivelse* kr. 307,95 kr. 0,00 kr. 307,95

*Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 297,40 kr. Dette gælder for både almen fysioterapi og for vederlags fysioterapi.

Hjem

Hjem

Ring op

Ring op

Send email

Send email

Kontakt os

Kontakt os